SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza pacjentów, którzy omyłkowo wybrali inne przychodnie POZ do powrotu.

W ostatnim czasie Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał wiele sygnałów od pacjentów o przypadkowym wyborze innej przychodni POZ i chęci powrotu do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej w Miejskiej Przychodni przy ul. Piłsudskiego 23. Dyrektor SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Stanisław Świętek serdecznie zaprasza te osoby do ponownego składania deklaracji w przychodni SGZOZ. Powrót nie wiążę się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Co więcej, powracający pacjent będzie miał okazję do poznania nowych lekarzy, którzy w ostatnim czasie dołączyli do zespołu SGZOZ. Zaproszenie do korzystania z świadczeń przychodni kierowane jest także do osób, które jeszcze nie wybrały w ramach podstawowej opieki zdrowotnej swojej przychodni, lekarza, pielęgniarki lub położnej oraz tych, które chcą zmienić świadczeniodawcę.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarki POZ i położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. Nie ma potrzeby zgłaszać tego faktu w przychodni, z której pacjent przestaje korzystać. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni, do której dany pacjent chce należeć i nie trzeba potwierdzać tej decyzji w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.