Ogłoszenia

Funkcjonalność obsługi elektronicznej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach POZ

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło funkcjonalności obsługi elektronicznej deklaracji w zakresie:

-  wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

-  wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

-  wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Druga dawka przypominająca dla osób 80+

W związku z komunikatem Ministra Zdrowia, dotyczącym szczepień przeciw COVID-19 ( „druga dawka przypominająca dla osób 80+”): https://www.gov.pl/web/zdrowie/druga-dawka-przypominajaca-dla-osob-80 jak również ciągłym zainteresowaniem szczepieniami, SGZOZ informuje, że wznowiono wykonywanie szczepień w naszej placówce. Chętni mogą zostać zaszczepieni dawką podstawową jak również dawkami przypominającymi.

Informacja dla pacjentów

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do pacjentów SGZOZ, którzy byli hospitalizowani, aby po każdorazowym takim leczeniu podczas planowanej wizyty u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dostarczyli KARTĘ INFORMACYJNĄ ( lub jej kserokopię) potwierdzającą przebyte leczenie. Będzie to bardzo pomocne w związku z kontynuacją dalszego leczenia przez lekarza POZ.