Nowy aparat USG w SGZOZ.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej zakupił w ramach środków własnych nowy aparat USG ( SonoScape P15) – aparat jest fabrycznie nowy, z gwarancją 24 miesiące. Jest to sprzęt bardzo wysokiej klasy, spełniający nasze wymagania w zakresie:

- wymogów technicznych aparatu USG,

- ilości i rodzaju głowic obrazowych,

- możliwości jego ewentualnej rozbudowy.

Powyższe wymagania były bardzo szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia. Aparat zakupiono w trybie udzielenia zamówienia publicznego, którego szacunkowa wartość nie przekraczała kwoty 130 000 złotych. Koszt zakupionego aparatu od firmy PROFIMEDICAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Świętojańska 2A, 41-400 Mysłowice, to kwota 87 264,00 zł. Zakupiony nowy aparat USG, działający w najnowszych standardach technologii z pewnością pozytywnie wpłynie na podwyższenie poziomu oraz standardu diagnostyki badań, co będzie mieć ważne znaczenie dla Placówki, jako świadczeniodawcy, a w głównej mierze dla naszych pacjentów.

W imieniu Dyrekcji dziękujemy Radzie Społecznej SGZOZ na czele z jej Przewodniczącym Panem Krzysztofem Kaczmarskim za podjęcie uchwały pozytywnie opiniującej zakup przedmiotowego urządzenia, jak również pracownikom (medycznym oraz administracji) za prace przygotowawcze związane z opisem przedmiotu zamówienia oraz procesem związanym z jego zakupem.

USG