Wizyta u lekarza POZ nieubezpieczonego

 

Lp.

Nazwa badania

Cena brutto (zł)

1. Badanie u lekarza POZ nieubezpieczonego 100,00