Aktualności

INFORMACJA

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja medyczna po upływie okresu przechowywania, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek: Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnionej za życia do uzyskania dokumentacji w przypadku zgonu lub osoby, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym – za pokwitowaniem.

Ogłoszenie o przyjęciu do pracy

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej przyjmie do pracy w Poradni Stomatologicznej lekarza stomatologa.

Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu w SGZOZ Dąbrowa Tarnowska ul. Piłsudskiego 23 w godz. od 7.00 - 14.30.

Telefon kontaktowy 14 642 21 89 bezpośrednio do Dyrektora

lub przez centralę 14 642 31 98